Hristina Hristova – Deputy Minister of Labour and Social Policy

Бургаският свободен университет постави началото на нов период в развитието на академичната общност в България. Силата на академичната институция БСУ е в нейната модерност, гъвкавост и солидност. За 10 години БСУ разви качества, за които са необходими десетки години. Успех!