Jaap de Hoop Scheffer, NATO Secretary General

За мен бе голяма чест и привилегия да стана Доктор хонорис кауза на високоуважавания Бургаски свободен университет. Церемонията по връчване на дипломите, на която имах честта да присъствам, бе идеалният повод да видя ново поколение Магистри да завършват своето обучение в своята Алма матер. Бях впечатлен!

 

Яп де Хоп Схефер

Генерален секретар на НАТО