Kim Seung-eui - Ambassador of the Republic of Korea in Bulgaria

От името на правителството и народа на Република Корея бих искал да изкажа моите най-искрени поздравления по случай 10 годишнината на Бургаски свободен университет.

Lee Juk-jo - Посланик на Република Корея в България