Курсове и продължаващо обучение

Активни курсове

 

Бургаският свободен университет провежда квалификационни курсове, предназначени както за студенти и ученици, така и за хора от всички възрасти и за фирмени обучения. За целите на фирмените обучения може да бъде разработена програма съобразно потребностите на организацията-възложител. Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, със съвременни интерактивни методи и обучителни технологии и в модерната материална и технологична среда на БСУ. Като акредитирана академична институция БСУ има солиден опит в провеждането на курсове, обучителни семинари, майсторски класове, летни училища, съобразени с необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията. На завършилите се издава документ по държаните изисквания в Р България. 

 

Курсове по чужд език
Центърът за чуждоезиково обучение в БСУ провежда курсове по английски и по руски език, както и курсове по български език за чужденци. Езиковите курсове са на всички нива според Европейската езикова рамка, по специално подготвени програми за различни възрастови групи: Интензивни курсове (общ и специализиран); Целогодишни курсове за ученици и студенти; Езикови курсове за обучение на персонала на учреждения и фирми; Курсове за подготовка за зрелостни и за кандидатстудентски изпити; Курсове за подготовка за сертификатни изпити по английски език на University of Cambridge English Language Assessment, TOEFL iBt, IELTS и PEARSON. 

 

Курсове за безплатно обучение с ваучери по програмата „Аз мога повече”. 
Бургаският свободен университет е регистриран от Агенцията по заетостта като доставчик на услуги за обучение по 
ключови компетенции и провежда безплатни обучение с ваучери по програмата „Аз мога повече”. Предлага над 30 курса в следните ключови компетентности: общуване на чужди езици; дигитална компетентност; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество. http://www.bfu.bg/text/obuchenie-vaucheri.pdf

 

Дистанционни курсове 
Центърът за дистанционно обучение в БСУ   провежда дистанционни уеб-базирани електронни квалификационни курсове и програми за развиване на умения в сфери като: информационни технологии, делова кореспонденция на английски език, езикова култура, копирайтинг, водене на преговори, офис мениджмънт, управление на кариерата и др.

 

Курсове за сертифициране на Cisco мрежови специалисти
Cisco Академията в Бургаския свободен университет провежда курсове за придобиване на международен сертификат за нива: CCNA Exploration 1: Network Fundamentals; CCNA Exploration 2: Routing Protocols and Concepts; CCNA Exploration 3: LAN Switching and Wireless; CCNA Exploration 4: Accessing the WAN.

 

Курсове в областта на инженерните технологии
Центърът по информатика и технически науки реализира квалификационни програми за корпоративни клиенти, за работещи в сферата на инженерните технологии и за студенти, като:  Техническа безопасност, Оптични комуникации” и др.

 

Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
Курсът е за придобиване на учителска правоспособност и е предназначен за студенти и завършили специалности в областта на информатиката. Програмата съответства на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител”. Организира се от Центъра по информатика и технически науки в БСУ.

 

Курсове за администриране и използване на системи за електронно обучение
Програмата е предназначена за обучители и педагози и развива компетентности за приложение на електронни форми на обучение в средното училище. Организира се от Центъра по информатика и технически науки в БСУ.

 

Курсове за учители, училищни психолози, педагогически съветници, социални служители 
Лабораторията за психологична подкрепа и развитие в Бургаския свободен университет провежда следните квалификационни семинари: Социална и емоционална компетентност за най-малките; Детската сексуалност; Децата и раздялата на родителите; Предизвикателствата пред приемната грижа; Професионална супервизия; Арт-терапевтични методи за работа с лица в неравностойно положение и др. 

 

Курсове за учители в областта на гражданското образование
Курсовете се провеждат от катедрата на ЮНЕСКО “Права на човека и култура на мира” в БСУ, съвместно с център „Отворено образование”. 

 

Курсове по програмиране за ученици
Провеждат се в Академията за таланти по програмиране (АТП) в Бургаския свободен университет с подкрепата на Telerik Kids Academy. В академията се обучават ученици в курсове на три нива: „Програмиране на C++” – начинаещи; „Програмиране на C++” – напреднали; „Програмиране на C#” – експерти.

 

Подготвителни курсове по езикова култура за ученици
Курсовете са предназначени за зрелостници, които ще се явяват на матура, за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в университети с изпит по езикова култура. Програмата на курсовете включва: правопис, пунктуация, есе и литературно-интерпретативно съчинение. Организират се от Центъра по хуманитарни науки в БСУ.