Luise Druke, Ph.D. – Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees

Бургаският свободен университет – Харвардският университет на Югоизточна Европа, обучава и развива лидери за глобалните предизвикателства при присъединяването на България към НАТО и Европейския Съюз.

С най-добри пожелания

Д-р Луизе Друке

Представител на Върховния Комисариат за Бежанците към ООН