M. Sedat Özsoy – Mayor of Sarıyer Municipality, Istanbul

На уважаемия господин Ректор и неговите колеги

Надявам се, че приятелските взаимоотношения, които започнаха между двете страни във всички сфери, ще се развият много добре.

Вярвам, че основите, които се положиха между Община Бургас и Община Саръйер, ще се развият в сферата на образованието.

Пожелавам на народите и на двете страни здраве и дългогодишно разбирателство.

С уважение
М. Седат Йозсой - Кмет на Община Саръйер