Martine Bailly – First Counsellor, Embassy of France

Връзките между България и Франция се развиват, за щастие, във всички области. Това важи особено за секторите на управлението и културата. Желаем подем във връзките между Бургаския университет и неговите събратя във Франция.

Martine Bailly

Първи съветник, Посолство на Франция