Конкурси по Закона за развитие на академичния състав

 

 • На 17.01.2014 г. доц. д-р Милен Балтов е избран на академична длъжност Професор
 • На 17.01.2014 г. гл.ас. д-р Мария Нейкова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 29.03.2013 г. доц. д-р Силви Чернев е избран на академична длъжност Професор
 • На 11.01.2013 г. гл.ас. д-р Мария Нейчева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 4.05.2012 г. доц. д-р Даниела Орозова е избрана на академична длъжност Професор
 • На 4.05.2012 г. доц. д-р Ангел Тошков е избран на академична длъжност Професор
 • На 4.05.2012 г. д-р Красимир Мутафов е избран на академична длъжност Главен асистент
 • На 27.01.2012 г. доц. д-р Лина Анастасова е избрана на академична длъжност Професор
 • На 27.01.2012 г. доц. д-р Николай Колев е избран на академична длъжност Професор
 • На 27.01.2012 г. д-р Камен Сейменлийски е избран на академична длъжност Доцент
 • На 27.01.2012 г. гл.ас. д-р Светла Маргаритова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 28.10.2011 г. гл.ас. д-р Мария Желева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 29.04.2011 г. д-р Мария Нейкова Кънева е избрана на академична длъжност Главен асистент