Как да кандидатствам

Кога е приемът на документи:

 

Къде мога да кандидатствам: 

 

Как мога да кандидатствам:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит (матура)
  • или с приемен изпит, положен в БСУ, 
  • както и с оценка от приемен изпит в друг университет.
  • За специалност „Право” кандидатстването е с приемни изпити по български език и по история на България.

 

Какви са необходимите документи: 

  • формуляр за кандидатстване в БСУ и
  • диплома за завършено средно образование. 
  • Завършващите през текущата година представят диплома след издаването й.

 

Такси за кандидатстване:

  • За кандидатстване с матура или с оценка от друг унивреситет – 70 лв.
  • Участие в кандидатстудентски конкурс, вкл. съпътстващи документи за кандидатстване и записване - 70 лв.
  • Посочените такси са с включен ДДС.

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg