Регионални центрове

 

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием в БСУ в следните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, зала 206
 Покажи на картатател. 0887/886 012
Варна, ул. "Христо Ботев" 3 А, /ЦИО „Вектор”/
 Покажи на картатател. 052/602 183
тел. 052/612 266
Видин, ул.“Железничарска” 8
 Покажи на картатател. 0887/327 768
тел. 0887/473 345
Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19, вход север, ет.2, зала 201
 Покажи на картатател. 062/63 36 52
тел. 0882/476 287
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400
 Покажи на картатател. 062/63 36 52
тел. 0882/476 287 (след 10.06.2014 г.)
Враца, ВТУ-Филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1
 Покажи на картатател. 092/64 10 86
тел. 0886/981 155
ул. “Антим І” 12, СОУ “Козма Тричков”
тел. 092/663 164
тел. 0886/981 155 (след 10.06.2014 г.)
Габрово, площад 1-ви май № 1 В, ет.2
 Покажи на картатател. 0878/26 42 02
тел. 0889/510 557
ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат
тел. 0889/510 557
тел. 0878/26 42 02 (след 10.06.2014 г.)
Добрич, ул. "България" 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/
 Покажи на картатател. 058/580 623
тел. 0876/650 417
Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"
 Покажи на картатател. 0431/62 567
тел. 0878/799 297
тел. 0898/309 636
Кърджали, СОУ "Отец Паисий"
 Покажи на картатател. 0886/676 146
Кюстендил, ул. “Заимов” 2
 Покажи на картатател. 0876/796 522
Ловеч, ул.”Съйко Съев“ 31 /Технически колеж/
 Покажи на картатател. 0886/430 997
тел. 0899/852 127
Монтана, ул.”Трети март” 98, ет.1., /Младежки дом/
 Покажи на картатател. 0888/932 484
тел. 0888/630 775
Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, /сградата на Хебърстрой/
 Покажи на картатател. 0898/831 917
Перник, площад Кракра, Общински младежки дом
 Покажи на картатател. 0899/808 829
тел. 0899/808 816
тел. 0878/344 258
Петрич, Професионална гимназия по икономика и туризъм "проф. Ас. Златаров", ул. "Отец Паисий" №3
тел. 0887/886 012
Плевен, бул. “Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/
 Покажи на картатател. 0898/684 844
тел. 0889/223 961
Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25, /Сградата на Техн. Университет – филиал Пловдив/
 Покажи на картатател. 0888/645 158
тел. 032/659 502
Разград, ул. „Н. Вапцаров” 10, зала 118, (Общежитие за средношколци)
 Покажи на картатател. 0878/942 491
Русе, ул. "Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/
 Покажи на картатател. 0885/739 527
Свищов, ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”
 Покажи на картатател. 0882/342 024
тел. 0882/509 582
Силистра, бул. "Македония” 121, /ПГСУАУ “Атанас Буров”/
 Покажи на картатател. 086/823 025
тел. 0889/909 141
Сливен, ул.”Граф Игнатиев” 1, (Генералска къща)
 Покажи на картатател. 0889/533 030
тел. 0889/533 131
Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, стая 11, /Бивш профсъюзен дом/
 Покажи на картатател. 0884/117 717
София, бул. „България” 43, район Триадица, 126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров”
 Покажи на картатател. 0899/808 816
тел. 02/850 51 52
Стара Загора, ул. "Армейска" 9, /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/
 Покажи на картатател. 042/257 103
тел. 042/646 107
Търговище, Читалище “НАПРЕДЪК”, площад “Ст. Мавродиев”, ет.2, стая 25
тел. 0887/927 463
Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/
 Покажи на картатател. 038/665 413
тел. 0887/035 598
Шумен, ул. "Съединение” 105, /Младежки дом/
 Покажи на картатател. 0887/225 112
Ямбол, ж.к "Диана", Студентски общежития, блок 14
 Покажи на картатател. 0886/853 731
тел. 0888/973 979
За връзка с ЦКПИ

 

За контакти:

Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg