Как да кандидатствам

Кога е приемът на документи:
Приемът на документи за кандидатстване в магистърските програми в БСУ е на два етапа:

  • Летен прием – от м. Юли до края м. Септември
  • Зимен прием – от м. Декември до м. Февруари 
  • Всички срокове и дати можете да видите тук.

 

Къде мога да кандидатствам: 

  • онлайн  - по интернет, чрез платформата за онлайн кандидатстване;
  • на място в БСУ, в Офис „Прием на студенти”, стая 19.

 

Как мога да кандидатствам:

  • Приемът е по документи, с диплома за завършено висше образование.
  • В магистърски програми могат да кандидатстват завършилите ОКС „Бакалавър”, „Магистър” или „Професионален бакалавър”
  • Завършилите в текущата година, чиито дипломи не са издадени, представят академична справка или уверение.

 

Такси за кандидатстване:

  • Таксата за кандидатстване по документи е 65 лв.
  • Посочената сума е с включен ДДС.

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg