Класиране и записване

Класирането на студентите, приети в магистърски програми, се прави текущо при сформиране на група. Приетите студенти се информират на посочените от тях телефон или имейл.

Справка за резултатите от класирането може да бъде направена и тук.  

 

Къде и как става записването - Записването става в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. със следните документи:

 • формуляри за записване в БСУ;
 • три снимки с паспортен формат; 
 • диплома оригинал за висше образование (завършващите през текущата година я представят след издаването й.)
 • Завършилите в текущата година, чиито дипломи не са издадени, представят академична справка или уверение.

 
Кога и как се внася семестриалната такса:

 • Таксата за първия семестър се внася в срока за записване, в офиса на ТБ „Алианц Банк България” в БСУ (партер).
 • За студенти, които са завършили степен „Бакалавър” или „Право” в БСУ през последните пет години, таксата за първия семестър по магистърската програма е с отстъпка от 20%, когато не се ползва друго намаление.

 

Размер на таксите и намалени такси:

 • За всички специалности в магистърски програми таксата е 920 лв. и от нея се приспадат посочените намаления.
 • Намалена с 1/3 такса заплащат членовете на едно семейство, когато учат едновременно в БСУ, студентите, обучаващи се едновременно в две специалности в БСУ и студентите с трайно намалена или загубена работоспособност над 90% . 

 

Възстановяване на внесени такси:

 • Съгласно Правилника за дейността на БСУ внесени такси се възстановяват с молба до Ректора на БСУ както следва:
 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg