Срокове и дати

Летен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
- за приетите до 31 юли 15 август
- за приетите до 15 август 29 август
- за приетите до 19 септември 26 септември
- за приетите до 26 септември 3 октомври

Зимен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
- за приетите до 19 декември 16 януари
- за приетите до 16 януари 30 януари
- за приетите до 30 януари 13 февруари

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 17

priem@bfu.bg