ПРОФ.Д-Р ПЕТКО ЧОБАНОВ

Публикации

 

Области на научни интереси

  • Макроикономически проблеми
  • Макроикономически политики
  • Ефективни системи за управление на университет

 

Членство в научни организации

  • ЕIAR

 

Специализации

  • Белгия, У-та Лимбург, Информационни технологии
  • Ирландия, У-та в Лимерик, Управление на инвес. портфейли
  • Франция, Висше у-ще по търговия в Марси, Управленски игри и симулации
  • Дания, Мин. на външните рабони, Демокрацията в образователната система на Дания и
  • САЩ, У-т на Тенеси, Връзката на университетите със средните училища
  • САЩ, У-т на Джаксънвил, Взаимодействие между у-т и община