Sergei Stanishev – Prime Minister of the Republic of Bulgaria

Пожелавам на Бургаския свободен университет все така да се развива като средище на съвременното европейско образование.

Умният начин на управление е добър пример за много други висши учебни заведения.

Особено е впечатляващо човек да влезе в нова, красива и удобна сграда на университет. Нека тя винаги бъде изпълнена с млади хора.

Сергей Станишев - министър-председател на Република България