Програма 1-3 курс

Първа секция  -  I-III курс

 • Даниел Георгиев, Даниела Христова - БСУ, спец."Маркетинг", 3 курс 
 • Янчо Христов - БСУ, спец."ИКН", 3 курс 
 • Ралица Тенева - БСУ, спец."Право", 2 курс 
 • Койна Ванишева – БСУ, спец."Соц. дейности", 3 курс 
 • Мария Кокончева – БСУ, спец."Журналистика", 3 курс
 • Ангел Димов – ПУ, спец."Психология", 1 курс
 • Ивайло Панков – Академия на МВР, спец."ППООР", 3 курс
 • Ивелина Димитрова – Академия на МВР, спец."Защита на националната сигурност", 3 курс 
 • Семо Кискинов - БСУ, спец."ИКН", 2 курс 
 • Десислава Кисьова – Академия на МВР, спец."ППООР", 3 курс
 • Наталия Щърбева – Академия на МВР, спец."Защита на националната сигурност", 2 курс
 • Васил Иванов – Академия на МВР, спец."Защита на националната сигурност", 3 курс
 • Никола Делиев - БСУ, спец."Право", 1 курс
 • Ваня Бърдарова – Академия на МВР, спец."ППООР", 3 курс
 • Димитринка Колева - БСУ, спец."Соц. дейности", 1 курс
 • Евгени Гинчев – Академия на МВР, спец."ППООР", 3 курс
 • Светла Тодорова - БСУ, спец."Соц. дейности", 3 курс
 • Ани Козарева - БСУ, спец."Право", 1 курс
 • Милен Филипов – БСУ, спец."ВО", 3 курс
 • Антон Николов - БСУ, спец."Журналистика", 2 курс
 • Огнян Славов – Академия на МВР, спец."ППООР", 2 курс
 • Красимира Костадинова - БСУ, спец."Соц. дейности", 1 курс
 • Ива Милорадова - БСУ, спец."Журналистика", 1 курс
 • Росица Райкова - БСУ, спец."Соц. дейности", 3 курс
 • Бригита Хайч - БСУ, спец. "Соц. дейности", 3 курс
 • Силвия Николова - Академия на МВР, спец."ППООР", 3 курс
 • Николeта Вълева, Росина Тодорова- БСУ, спец."Маркетинг", 3 курс
 • Михаил Карапетков – ТУ, спец."Индустриално инженерство", 2 курс
 • Христо Лесев – ПУ, спец."Информатика", 3 курс
 • Гергана Иванова – ХТМУ, Спец."Екология", 2 курс
 • Димитър Тодоров - БСУ, спец."ИКН", 3 курс
 • Силвия Стефанова, Пламен Бонев- БСУ, спец."Маркетинг", 2 курс
 • Янко Христозов – УНСС, спец."Финанси", 3 курс
 • Никола Инджов, Златин Иванов- БСУ, спец."Маркетинг", 3 курс
 • Иван Миховски - БСУ, спец."ИКН", 3 курс
 • Алекси Алексиев - БСУ, спец."Финанси", 1 курс