Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Втора секция  -  IV курс, магистри и докторанти 

 • Мария Михова и Мария Ованесова – БСУ, спец. “Финанси”, 4 курс
 • Айше Халил – БСУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Емилия Николова – БСУ, спец. “Социални дейности”, 4 курс
 • Явор Жалнов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Венелин Петков – БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, магистър
 • Иван Винаров – УНСС - София, спец. “Политология”, 4 курс
 • Янко Христозов – УНСС - София, спец. “Финанси”, 4 курс
 • Лидия Странджалиева – БСУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Анелия Желева – БСУ, спец. “Финанси”, 4 курс
 • Койна Ванишева – БСУ, спец. “Социални дейности”, 4 курс
 • Христо Кръстев – НБУ-София, спец. Право”, 5 курс
 • Методи Димитров – Русенски университет, спец. “Компютърни технологии”, 5 курс
 • Петър Христов – ПУ, спец. “Международни икономически отношения”, 4 курс
 • Веселина Митева – УНСС - София, спец. “Журналистика и масмедии”, 4 курс
 • Златин Иванов – БСУ, спец. “Маркетинг”, 4 курс
 • Мая Иванова, Никола Инджов и Елена Димова – БСУ, спец. “Маркетинг”, 4 курс
 • Драгомир Стефанов – УНСС, спец. “Икономика на туризма”, докторант
 • Фьодор Салмов – УНСС - София, спец. “Публична администрация”, докторант
 • Валери Цоков – БСУ, спец. “Публична администрация”, 4 курс
 • Пенка Солакова-Несторова – ТУ - Габрово, спец. “Индустриален мениджмънт”, 4 курс
 • Христофор Манчев – НБУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Анелия Стаменова – Шуменски университет, спец. “МИ”, 4 курс
 • Георги Мичев - НБУ, спец. “Политически науки, Международни отношения”, 4 курс
 • Милена Тонкова - БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, 4 курс
 • Владимир Кантарджиев – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Диляна Пчеларова, Диан Петков и Деан Кацаров – БСУ, спец. “Маркетинг”, 4 курс
 • Александър Димитров – УНСС - София, спец. “Политология”, 4 курс
 • Янчо Христов – БСУ, спец. “ИКН”, 4 курс
 • Бригита Хайч – БСУ, спец. “Социални дейности”, 4 курс
 • Петя Петкова – НБУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Владимир Борисов – Русенски университет, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Радостин Киров, БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Мартин Цветков – Технически университет - София, спец. “Топлотехника”, 4 курс
 • Росица Петрова - ТУ - Габрово, спец. “Индустриален мениджмънт”, 4 курс
 • Драгомир Славоев - ТУ - Габрово, спец. “Индустриален мениджмънт”, 4 курс