ПРОЕКТ „НАГРАДА НА ДЕКАНА”

Ръководството на Центъра по хуманитарни науки създава „Награда на Декана” през 2007 година. Целта на тази награда е да стимулира участието на студентите в академични прояви, както и да засили чувството им на гордост, че са студенти в Бургаския свободен университет и конкретно в Центъра по хуманитарни науки. Призът се присъжда на студенти в бакалавърска и магистърска степен от специалностите „Връзки с обществеността”, Журналистика” и „Социални дейности”, показали високи постижения в учебната, научната и творческата дейност. Критериите, по които студентите биват оценявани, са: успех от следването през предходната учебна година; научноизследователска работа; участие в конференции; съдействие за свързване на обучението с практиката; активност по време на стажовете;участие в университетските структури: в-к “Студентски страсти”, студентска PR-агенция, Центъра за кариера и развитие, студентско „Театрално ателие”; принос за утвърждаване и издигане на престижа на Бургаския свободен университет. „Наградата на Декана” се връчва на официална церемония в присъствието на ръководството на Бургаския свободен университет, деканите на другите центрове и местни медии. Наградата е плакет и грамота.