УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН КЛУБ

Университетският спортен клуб в Бургаския свободен университет осигурява възможност на студентите, преподавателите и служителите в БСУ за безплатно практикуване на различни видове спорт в зависимост от техните предпочитания. Освен, че предлага алтернатива за здравословно и приятно прекарване на свободното време, Клубът създава активна атмосфера на сътрудничество между студентите, преподавателите и служителите, спортуващи заедно. Програмата на заниманията се изготвя ежегодно, като нови спортни занимания могат да бъдат организирани по инициатива и по предложение на студентите.  Спортните занимания се провеждат в сградата на БСУ, в зала 1 на Конферентния център. Програмата за текущата учебна година включва:

  • Народни танци - инструктор хореограф Цвета Бончева, всеки вторник и четвъртък от 17 часа. 
  • Салса клуб – инструктори Лилия Вълчева, Мария Апостолова, всяка сряда и петък – от 17.30 ч., от 18.15 ч. и от 19 ч.
  • Тай Чи – инструктор Пенка Георгиева, всеки вторник и четвъртък от 12.10 часа. 
  • Айкидо – инструктор Лъчезар Грозев I дан , всеки вторник и четвъртък от 18.30 часа.

Университетският спортен клуб организира също вътрешноуниверситетският турнир по футбол за Купата на БСУ, в който участват отбори от различните специалности в БСУ. 

 

За контакти:
Гл.ас.д-р Зорница Ганева
Организатор „Спорт”
Тел. +359 56 900 542
БСУ,  стая 502
zoriganeva@abv.bg