Програма 1-3 курс

ЗАЛА 207
09:15 часа

Ива Янкова - БСУ, спец. "Журналистика", 2 курс

тема: "Списание "L'europeo" в медийната култура на България"

научен консултант: проф. дфн К. Лукова

09:30 часа

Ваня Ванева - БСУ, спец. "Право", 2 курс

тема: "Принципът за разделение на властите и съвременната демокрация"

научен консултант: доц. д-р Рашко Рашков

09:45 часа

Любомир Ангелов - БСУ, спец. "Финанси", 3 курс

тема: "E-shopping като алтернатива на традиционната търговия"

научен консултант: гл.ас. д-р Вяра Славянска

10:00 часа

Дончо Златев - БСУ, спец. "Журналистика", 3 курс

тема: "Социалните медии - новото място за политика по време на избори"

научен консултант: доц. д-р М. Алексиева

10:15 часа

Атанас Ковачев, Стоян Узунов - БСУ, спец. "ИКН", 3 и 2 курс

тема: "Оптимизация на сайтове за търсещи машини"

научен консултант: гл. ас. Димитър Mинчев

10:30 часа

Крум Зидаров - БСУ, спец. "Право", 1 курс

тема: "Демокрацията - постижения и предизвикателства"

научен консултант: доц. д-р Рашко Рашков

10:45 часа

Атанас Костадинов - БСУ, спец. "КСТ", 1 курс

тема: "Соларни елементи"

научен консултант: доц. д-р Силвия Лецковска

11:00 часа

Росица Димова, Рената Ранчева - БСУ, спец. "ПА", 3 курс

тема: "Статут на държавните служители в европейското административно пространство"

научен консултант: Гл. ас. д-р Мария Нейкова

11:15 часа

Стефан Велинов Великов - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 2 курс

тема: "Наказателно правна характеристика на престъпленията против правото на живот"

научен консултант: Н.Кузманова

11:30 часа

Никола Джапунов - БСУ, спец. "ИКН", 3 курс

тема: "Уеб проекти посредством Модел-Изглед-Контролер шаблон за дизайн"

научен консултант: гл. ас. Димитър Mинчев

ПОЧИВКА ОТ 11:45 ДО 12:00 ЧАСА
12:00 часа

Ирина Йорданова - БСУ, спец. "Журналистика", 2 курс

тема: "Българският моден печат и модерният западен модел"

научен консултант: проф. дфн К. Лукова

12:15 часа

Пламен Асенов Данев - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 3 курс

тема: "Управление на човешките ресурси в МВР"

научен консултант: В. Кръстева

12:30 часа

Ани Боянова Ангелова - Колеж по телекомуникации и пощи - София, спец. "Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите", 2 курс

тема: "Изследване на мотивацията на студентите във висше училище"

научен консултант: доц. д - р Д. Маламов и гл.ас. И. Димитрова

12:45 часа

Кристияна Емилова Попова, Мария Кьосева - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 3 курс

тема: "Отвличания - превенция спрямо НК"

научен консултант: Н.Кузманова

13:00 часа

Светослава Спилкова, Стоян Маринов - БСУ, спец. "ПА", 3 курс

тема: "Обучение на държавните служители в европейското административно пространство"

научен консултант: Гл. ас. д-р Мария Нейкова

13:15 часа

Миряна Топалова - БСУ, спец. "Журналистика", 2 курс

тема: "Другата България - Рибново, свят на традиции и морал"

научен консултант: доц. д-р Т. Коцева

13:30 часа

Станимир Стоянов - БСУ, спец. "Счетоводство и контрол", 2 курс

тема: "Внос и износ на България (1995-2010)"

научен консултант: гл.ас. Диана Съботинова

13:45 часа

Явор Славов - БСУ, спец. "ИКН", 3 курс

тема: "Платформа за електронна издателска дейност"

научен консултант: гл. ас. Димитър Mинчев

14:00 часа

Боян Живков Боев - ТУ-Габрово, спец. "Индустриален мениджмънт", 2 курс

тема: "Преструктуриране на идеята за употреба на възобновяеми източници на енергия и възможност за независимост и енергийна ефективност у дома"

научен консултант: ас. Цанка Златева-Петкова

14:15 часа

Стоян Георгиев Нешев - УНСС, София, спец. "Медии и журналистика", 1 курс

тема: "Езикът по телевизията"

научен консултант: главен асистент д-р Катя Михайлова

14:30 часа

Николай Пламенов Начов - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 3 курс

тема: "Екипна организация на работата в МВР"

научен консултант: В. Кръстева

14:45 часа

Стела Мирославова Димитрова - ТУ-Габрово, спец. "Индустриален мениджмънт", 2 курс

тема: "Създаването на високоефективен екип като предизвикателство пред съвременния мениджър"

научен консултант: ас. Цанка Златева-Петкова

15:00 часа

Надежда Станиславова Бонева, Йоанна Емилова Танушина, Олга Атанасова Минева - УНСС - София, спец. "Икономика с чуждоезиково обучение", 1 курс

тема: "Къде изчезнаха снежните ангелчета Трансформации на детството в социално и либерално общество от Третата вълна"

научен консултант: гл. ас. д-р. Катя Михайлова

15:15 часа

Йоана Красимирова Колева - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 2 курс

тема: "Корупцията в България"

научен консултант: Н.Кузманова

15:30 часа

Иван Русланов Василев - УНСС - София, спец. "Обществени комуникации и информационни науки", 2 курс

тема: "България през очите на младите Емпиричен анализ и художествен образ"

научен консултант: Гл. ас. д-р Катя Михайлова

15:45 часа

Владислав Юлианов Велков - Колеж по телекомуникации и пощи - София, спец. "Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите", 1 курс

тема: "Пазарът на интернет за крайни потребители в град София"

научен консултант: ас. Гергана Славчева Димчева

16:00 часа

Цветелина Николаева Христова - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 3 курс

тема: "Детектор на лъжата"

научен консултант: И. Видолов

16:15 часа

Петьо Пламенов Петров - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 2 курс

тема: "Серийните убиици в България"

научен консултант: И. Видолов

ЗАЛА 219
12:00 часа

Георги Недялков, Георги Костадинов, Юлия Куцарова - БСУ, спец. "Социални дейности и консултиране", 3 курс

тема: "Изследване на нагласите на приемащата страна за подкрепа и социална реализация на хора с увреждания"

научен консултант: гл. ас. д-р Г. Вълчев

12:15 часа

Зорница Трендафилова, Радости Георгиев, Сашо Калъчев - БСУ, спец. "ИКН", 2 курс

тема: "Система за управление на инсталация, настройка и потребители на операционна система Microsoft Windows 7"

научен консултант: гл. ас. Владимир Германов

12:30 часа

Биляна Николова - БСУ, спец. "Право", 3 курс

тема: "Съдържание на брачния договор"

научен консултант: Гл. ас. Анна Чолакова

12:45 часа

Радостина Методиева Захариева - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 2 курс

тема: "Полицейско право. Право на задържане"

научен консултант: проф. Любомир Тимчев

13:00 часа

Петя Любенова Илиева - ТУ-Габрово, спец. "Индустриален мениджмънт", 2 курс

тема: "Мотивацията на персонала като средство за повишаване конкурентоспособността на организацията"

научен консултант: ас. Цанка Златева-Петкова

13:15 часа

Ивелина Динева - БСУ, спец. "ИКН", 1 курс

тема: "Алгоритми за намиране на подобия в последователности от символи"

научен консултант: доц. д-р Веселина Жечева

13:30 часа

Дияна Грозева - БСУ, спец. "Журналистика", 3 курс

тема: "Медийните крале - Пулицър, Хърст, Мърдок"

научен консултант: проф. дфн К. Лукова

13:45 часа

Росица Георгиева, Христо Петров - БСУ, спец. "Маркетинг", 3 курс

тема: "Подпраговата реклама"

научен консултант: гл.ас. д-р Атанас Луизов

14:00 часа

Стоян Станиславов Йотов - УНСС - София, спец. "Обществени комуникации и информационни науки", 2 курс

тема: "Експерименти с българското образование- инвестиции за развитие или задръстване на човешкия капитал"

научен консултант: ас. д-р Катя Михайлова

14:15 часа

Георги Иванов Дойчинов - Колеж по телекомуникации и пощи - София, спец. "Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите", 2 курс

тема: "Рационално използване на средствата за видео наблюдение в търговски обекти"

научен консултант: доц. д-р Д. Маламов и гл.ас. И. Димитрова

14:30 часа

Стефан Иванов Станев - ТУ-Габрово, спец. "Индустриален мениджмънт", 2 курс

тема: "Състояние и тенденции в използването на ВЕИ в област Габрово"

научен консултант: ас. Цанка Златева-Петкова

14:45 часа

Йордан Даскалов - БСУ, спец. "ИКН", 3 курс

тема: "Програмен продукт за качване и архивиране на схеми по електроника в интернет пространството - SchematicsX"

научен консултант: гл. ас. Димитър Mинчев

15:00 часа

Ирена Стоянова, Валентина Джипова - БСУ, спец. "Връзки с обществеността", 2 курс

тема: "Паралел между айкидо в зала и в живота"

научен консултант: гл. ас. д-р З. Ганева

15:15 часа

Михаила Руменова Александрова - Академия на МВР, спец. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", 3 курс

тема: "Прогнозиране и планиране на работата"

научен консултант: В. Кръстева

15:30 часа

Ирина Петрова Георгиева, Силвия Георгиева, Милена Кирова - УНСС - София, спец. "Медии и журналистика", 2 курс

тема: "Медийни образи на кризата"

научен консултант: д-р Катя Михаилова

15:45 часа

Катя Шахларска - БСУ, спец. "Социални дейности и консултиране", 2 курс

тема: "PAS - предизвикателство в социалната работа"

научен консултант: доц. д-р Р. Бостнаджиев

16:00 часа

Цветомир Любомиров Николов - УНСС - София, спец. "Икономика с чуждоезиково обучение", 1 курс

тема: "Социалната и либералната държава - икономически. политически и културни деформации"

научен консултант: проф. др.с.н. Михаил Мирчев

16:15 часа

Николета Колева, Калин Паскалев - БСУ, спец. "КСТ", 3 курс

тема: "Инвертор за малка фотоволтаична централа"

научен консултант: проф. д-р Д. Юдов