проф.д. н. Галя Христозова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Обучението по правопис
 • Груповата работа в обучението по български език
 • формиране на езикови понятия
 • Бизнес комуникации, речев етикет

 

Членство в научни организации
 • Член на съюза на учените в България.
 • Член на националното педагогическо дружество.
 • Член на Съюза на филолозите в България.

 

Научни призове
 • Кембридж -2000 Изключителни интелектуалци на 21 век в областта на хуманитаристиката - 2005 г.

 

Специализации
 • Германия, Аахен, Евр.академия за работа с млад., Социални дейности 2000
 • Германия, Бон, Университет, Подготовка на педагози 2001
 • Германия, Хепенхайн, Haus am Maiberg - politisce&soziale Bildung, Формиране на компетенции 2006
 • Дания, Одензе, Копенхаген, , Образователни стретегии 2001