ст.преп. Йорданка Николова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Методика на обучението по чужд език
 • Психолингвистика
 • Специализирано чуждоезиково обучение
 • Чуждоезикови и културни аспекти на комуникацията
 • Управление на чуждоезиковото обучение
 • Подготовка на учители по чужди езици
 • Тестуване и оценяване

 

Членство в научни организации
 • Членство в международната асоциация на преподавателите по английски език.\r\nУчастие в администрирането на международните сертификатни изпити на Кеймбриджския университет.

 

Специализации
 • Испания, Образователен институт "Алкантра", Използване на ИКТ в обучението по чужди езици. 2016
 • България, Европейски център за съвременни езици, гр. Грац, Австрия, Използване на ИКТ в помощ на чуждоезиковото обучение. 2015
 • България, Издателство "Express Publishing", Иновативни методи за чуждоезиково обучение и развиване на умения за публична реч. 2015
 • Франция, FACEM Groupe, Париж; Програма "Грюндвиг", "Гражданско образование за бъдещето - използване на ИКТ за обучение на хора в неравностойно положение." 2014
 • Исландия, Свободен университет в гр. Рейкявик, "Методи за развиване на умения за писане на научни статии, доклади и научноизследователски проекти." 2014
 • Великобритания, MORPHEUS Training and Development, "Природосъобразен начин на живот" 2013
 • България, Издателство "PEARSON", Използване на новите технологии в чуждоезиковото обучение. 2012
 • Исландия, Свободен университет в гр. Рейкявик, "Използване на ИКТ в образованието" 2012