доц.д-р Гергана Начева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Българска литература
  • Литературна история
  • Компаративистика
  • Културология

 

Научни призове
  • Награда на Декана 2015 БСУ в категория "Преподавател"