доц.д-р Ицка Дерижан

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Социална работа с деца и семейства
  • Интегриране на деца в неравностойно положение
  • Социална психология
  • Организация и управление на социални процеси
  • Социален мениджмънт

 

Членство в научни организации
  • Съюз на учените в България
  • Член на Балканската асоциация по история и философия на медицината и социалното дело
  • Член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)