проф.д-р Йонка Балтаджиева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Психология на общуването, Психологически аспекти на лидерството, Психическо развитие през детска и юношеска възраст.

 

Членство в научни организации
  • Дружество но психолозите в България
  • Дружество на психолозите в България

 

Научни призове
  • Грамота за постижения научноизследователската дейност със студенти - СНК 2015