доц.д-р Татяна Коцева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • джендър социология, социална и семейна политика, социална демография, изследователски методи в социалните науки

 

Членство в научни организации
  • Европейско общество по психология на здравето
  • Българска социологическа асоциация

 

Специализации
  • Германия, Макс Планк Институт за демографски изследвания, социална демография и статистика 2007
  • САЩ, Джонс Хопкинс Институт по обществено здраве, население и репродуктивно здраве 2005
  • Унгария, Централно-европейски университет, джендър социология 2002