преп. Гергана Кирова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Интерактивни методи за усъвършенстване на компетентността при усвояване на английски език
 • Методика на чуждоезиковото обучение
 • Новите технологии в обучението по чужд език
 • Специализирано обучение по английски език

 

Специализации
 • България, БСУ, Въведение в методите и средствата на ДО, Интерактивни курсове за ДО и "обучение чрез правене", Дистанционно обучение за напреднали по проект на УЦДО - възможност за учене през целия живот" 2013
 • България, Cambridge ESOL , нови тенденции в чуждоезиковото обучение 2011
 • България, British Council, нови технологии в чуждоезиковото обучение 2011
 • България, Бургаски Свободен Университет, Електронно и дистанционно обучение в БСУ 2010
 • България, РЦ за дистанционно обучение на ПУ"П.Хилендарски", Обучение за преподаватели от ВУ за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии(ИКТ) в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда по проект на МОМН 2010
 • България, Pearson Longman, Old world?New world? Our world -the challenges of using new technologies in English language teaching. 2012
 • гр. Кордоба, Испания, Институт "Алкантара", Промотиране на европейско съзнание и развиване на ключови компетенции(PEAK) 2016
 • Обединено кралство, университет "Лийдс Бекет", гр. Лийдс, The Flipped Classroom Strategy 2018
 • Италия, IPS A. STEINER - гр. Торино, 2018