преп. Радостина Николова

Публикации

 

Специализации
  • България, БСУ, Участие в работата на международна среща по проект АВАТАР 2011
  • България, Британски съвет, Семинар за изпитния формат на IELTS 2011
  • България, Cambridge ESOL, Семинар-обучение за новости в изпитния формат на FCE и CAE 2011
  • България, БСУ, Участие в обучение на преподаватели за разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение 2013
  • България, БСУ, Участие в курсове за квалификация на преподавателите от БСУ - 2013-2014 г. 2013