доц.д-р Пепа Митева

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Психосоциално консултиране и диагностика
 • Клинична социална работа
 • Изследователски методи в социалната работа
 • Научно-преподавателска дейност
 • Училищно консултиране и по метода на КППТ
 • Организационно консултиране

 

Членство в научни организации
 • Българска асоциация по семейно планиране
 • Българска асоциация на социалните работници
 • Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия /БАКППТ/
 • Българска асоциация за образование по социална работа

 

Специализации
 • България, БАКППТ, когнитивно поведенческа психотерапия
 • България, БАПД, психодрама
 • България, Национален институт по НЛП, психология 2015