доц.д-р Георги Маринов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Геополитика, геоикономика, междунаридни икономически отношения, европейска интеграция, Балканския и черноморски регион

 

Членство в научни организации
  • Съюз на българските икономисти Председател на Национален център за икономически стратегии (БАНИ) Зам. председател на Център за стратегически изследвания "Евразия" Член на редколегията на сп. Геополитика

 

Научни призове
  • Медал "Марин Дринов"