проф.д-р Галина Куртева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • бизнес планиране
  • стратегическо управление във фирмите
  • Планиране и прогнозиране

 

Членство в научни организации
  • Асоциация на преподавателите по икономика и управление - София
  • Съюз на българските икономисти