Публикации

 

Области на научни интереси
  • статистика и иконометрия
  • статистически анализ на липсващи стойности
  • приложение на невронните мрежи в статистиката

 

Членство в научни организации
  • Асоциация на статистиците в България
  • Българска статистическа група

 

Специализации
  • ASESS '2000, Фондация "Отворено общество", Иконометрия
  • ASESS '2002, Фондация "Отворено общество", Статистика и демография