доц.д-р Диана Съботинова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Проблеми на икономическия растеж при прехода към пазарна икономика
  • Макроикономически последици от застаряване на населението
  • Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката
  • Глобални икономически проблеми
  • Поведенческа (бихевиористична) икономика
  • Демографска промяна и икономическо развитие
  • Роля на институциите и институционалната промяна в икономическото развитие

 

Специализации
  • Германия - 1995 г., Индустриална камара на Бавария, Икономика 1995
  • Белгия - 1996 г., Университет Лимбург, Макроикономика 1996
  • Унгария - 2001 г., Централноевропейски университет Будапеща, Макроикономика 2001