доц.д-р Атанас Луизов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Насърчаване на продажбите
  • Реклама
  • Потребителско поведение
  • Маркетингови изследвания

 

Членство в научни организации
  • Съюз на статистиците в България
  • Българска асоциация по маркетинг