Публикации

 

Области на научни интереси
  • Гражданско и търговско право
  • Местно самоуправление
  • Териториално и селищно устройство
  • Философия и теория на правото

 

Специализации
  • Австрия, Университет на Грац,