Публикации

 

Области на научни интереси
  • Организационно развитие
  • Мотивация
  • Групова динамика
  • Управление на проекти

 

Членство в научни организации
  • Българска асоциация за управление на проекти