Публикации

 

Области на научни интереси
  • Корпоративни и фирмени финанси
  • Финансови инструменти
  • Финансиране на междунар. търговски отношения
  • Банкови и фирмени безналични разплащания
  • Финансово обслужване на електронната търговия

 

Членство в научни организации
  • консултантска дейност в областта на софтуерни продукти;

 

Специализации
  • Мрежови админ. по NT server, Инст. по матем.- БАН, информатика 2002