проф.д-р Димитър Юдов

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Промишлена електроника
 • Електронни регулатори

 

Членство в научни организации
 • НТС- Варна и Бургас
 • СЕЕС - София
 • НС-БСУ
 • НС -БСУ
 • Чете лекции в ТУ-Варна
 • Председател на регионалния съюз по Електроника - гр. Варна
 • Член на IEEE - US
 • Член на УС на Федерацията на НТС - Б-я
 • Съкоординатор на Темпус - проект S- JET 12456/1997 г.

 

Специализации
 • Англия, Brunel.Univer., Учеб. план. и прогр.
 • Унгария, ,
 • Холандия, ,
 • Росия, ,