доц.д-р Николина Драгнева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Международен транспорт
  • Градски пътнически транспорт
  • Организация и управление на транспорта
  • Организация и безопасност на движението
  • Сервизна дейност
  • Инженерна логистика и спедиция

 

Членство в научни организации
  • НТС Бургас-секция Електротехника и електроника
  • Сдружение на автомобилните инженери в България - София

 

Специализации
  • България, РУ - Русе, Технология,организация и управление на транспорта
  • България, РУ-Русе, Организация и управление на автомобилния транспорт СДК