доц.д-р Пенка Георгиева

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Оценка на риска в портфейлни инвестиции
 • Размита логика
 • Вероятности и статистика
 • Финансова математика
 • Теория на риска
 • Софт компютинг

 

Членство в научни организации
 • Съюз на математиците в България
 • Асоциация "Развитие на информационното общество'
 • Дружество по информатика и технически науки към СЕЕС - София
 • Дружество по информатика и технически науки към НТС - Бургас
 • Съюз по електроника, елекртотехника и съобщения към НТС София

 

Научни призове
 • СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране Национален конкурс за студентско научно творчество

 

Специализации
 • България, БАН, Математическа лингвистика 1992
 • България, БАН, Вероятности, статистика и приложение 1995
 • Германия, ТУ Кемниц, Паралелни системи 2006
 • Испания, San Jorhe University, Soft computing 2008