Публикации

 

Области на научни интереси
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Компютърни архитектури

 

Членство в научни организации
 • Дружество по информатика и технически науки към СЕЕС - София
 • Дружество по информатика и технически науки към НТС - Бургас

 

Специализации
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Системно програмиране 2005
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Операционни системи - ERASUM студент 2003
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Паралелни системи 2006
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Операционни системи за реално време 2008
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Спечелена стипендия по DAAD за специализация по докторска дисертация в направление Операционни системи за реално време 2009
 • Германия, Технически университет - гр. Кемнитц, Спечелена стипендия по DAAD за специализация по докторска дисертация в направление Операционни системи за реално време 2010