ас. Кръстю Георгиев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Конституционно право
  • Публичноправни науки

 

Специализации
  • Белгия, , Публичноправни науки
  • Италия, Флоренция, Публичноправни науки