проф.д-р Силви Чернев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Гражданско процесуално право

 

Членство в научни организации
  • Американска асоциация на юристите
  • Председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата

 

Специализации
  • САЩ, S/U, Carbondale, граждански процес и АДР