проф.д-р Симеон Божанов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • право на ЕС
  • международно морско право
  • право на околната среда