доц.д-р Христо Павлов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Съдебни експертизи
  • Криминалистика
  • Наказателно процесуално право

 

Членство в научни организации
  • Член на Българската асоциация по криминология

 

Специализации
  • България, ВСУ „Ч. Храбър”, Майсторски клас на проф. д.ю.н. Елена Россинская /Московски държавен юридически университет/ по съдебни експертизи 2014
  • България, БСУ, Електронно и дистанционно обучение 2010
  • България, БСУ, "Умения за писане на проекти" 2010
  • България, РЦ за ДО на ПУ "Паисий Хилендарски", Обучение за преподаватели от ВУ за придобиване на умения за въвеждане на ИКТ в учебния процес във ВУ и работа в е-среда 2010