Публикации

 

Членство в научни организации
  • заместник-председател на Българската асоциация по международно право
  • член на Комитета по международно търговско право на International Law Association