проф.д. н. Мария Нейкова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • местно самоуправление
 • администрация и управление
 • административно право
 • държавна служба и държавен служител
 • национална сигурност и културно-историческо наследство

 

Членство в научни организации
 • Съюз на учените в България
 • АЗКОН - Рим
 • СЮБ

 

Специализации
 • Италия - Рим, Висша административна школа, администрация и управление 2002
 • България - София, СУ "Св. Кл. Охридски", международно публично право 2005
 • Франция - Париж, Национална школа по администрация (ЕNA), регионални политики 2008