доц.д-р Радостина Иванова-Мишинева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Трудово право
  • Наемане на работа посредством интернет платформи
  • Осигурително право

 

Членство в научни организации
  • Зам. председател на Бургаската търговско промишлена палата