Александър Петров - Посланик на Република Беларус в България

С огромно удоволствие се запознах с Бургаския свободен университет. Младите и енергични ръководители и преподаватели, целеустремените студенти допринасят достойно за бъдещото развитие на България. Искрено съм заинтересован от разностранното сътрудничество между Бургаския свободен университет и Беларуския държавен търговско-икономически университет и съм готов да окажа всякакво съдействие.

Имам удоволствието също така да изкажа сърдечните си пожелания към преподавателите и студентите за по-нататъшния разцвет на университета, създаването на значими научни разработки и неутолима жажда за развитие в различни сфери и дисциплини.

С уважение към Ректора, преподавателите и студентите.

Посланик на Република Беларус в България - Александър Петров