Завършили и кариери

Alumni и кариери

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРА И РАЗВИТИЕ

Студентският център за кариера и развитие в Бургаския свободен университет реализира връзката между университета, студентите и пазара на труда и подпомага професионалното ориентиране и реализацията на студентите от БСУ. Кариерният център установява и поддържа контакти с работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти като стипендии, конкурси, обучения и др.

Повече информация  

 

АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ БСУ

Асоциацията на завършилите БСУ обединява възпитаниците на Бургаския свободен университет в единно общество за подкрепа. Асоциацията на завършилите БСУ осъществява постоянна връзка с възпитаниците на БСУ за успехите и проблемите на професионалната им реализация и кариерното им развитие. Alumni-асоциацията е поле за обмяна на опит и възможности и изгражда отношения на лоялност между членовете на организацията.

Alumni-асоциацията осигурява обществена подкрепа на БСУ като популяризира дейностите, постиженията и възможностите на Бургаския свободен университет.

Повече информация